Menü Bezárás

Továbbképzési támogatási pályázat 2021

A MÁOK Fővárosi Szervezete pályázatot hirdet külföldi konferencia, internetes továbbképzés támogatására. A támogatás alapja:

A Magyar Állatorvosi Kamara az Alapszabályának 2. § (4) szerint:  „Elősegíti a szolgáltató állatorvosok szakmai tevékenységének magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek elsajátítását. Szervezi és anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a szolgáltató állatorvosok szakmai továbbképzését.”


A Magyar Állatorvosi Kamara Továbbképzési Szabályzata Preambuluma alapján: „Az állatorvos-tudomány valamennyi szakterülete nagy ütemben fejlődik, ezért a Kamara ösztönzi, támogatja és segíti tagjai folyamatos képzését.”

A rendelkezésre álló keret 2 millió forint. A fiatal állatorvosok támogatása kiemelt szempont, így a keret a következő módon alakul:

  • 2021. november 15-ig 35 éves kor alattiaknak 1.5 millió forint, 35 éves kor felettieknek 0.5 millió forint
  • 2021. november 15 – 2021. december 31. között korhatár nélkül a fennmaradó keret
  • A pályázaton egy személy maximum 100.000 forint összeget nyerhet el

Feltételek:

A Pályázó a MÁOK Fővárosi Szerevezet tagja kell legyen a pályázat benyújtásának idejében, és a továbbképzés időtartama alatt.

A Pályázó a részvételét igazolandó, a külföldi továbbképzést követő egy hónapon belül rövid összefoglalót készít, amit a szervezet honlapján teszünk közzé.

A pályázatokat elektronikus úton (e-mailben: i n f o @ m a o k b u d a p e s t . h u ) kérjük eljuttatni az irodába. A bírálatot a Vezetőség folyamatosan végzi, az Oktatási Bizottságnak véleményezési jogköre van.

Csatolandó dokumentumok:

  • A Pályázó adatai (név, pecsétszám, életkor/születési idő)
  • A megpályázott továbbképzés adatai (webcím, leírás, tematika)
  • A megpályázni kívánt összeg
  • Kísérőlevél (indoklás)